image1 image2 image3

Ismertető

A Biblia Centrum Oktatási és Képzési Intézet (OKI) egy nemzetközi előkészítő csoport több éves munkájának a gyümölcse. Német, brit és magyar létrehozói a magyarországi, sőt azon túl a kelet-európai keresztyének számára nyújt meggyőző elméleti, gyakorlati és személyes segítséget.

Az OKI célkitűzése a keresztyének kompetens felkészítése a gyülekezeti szolgálatra, szem előtt tartva az igények és kihívások komplexitását. A kultúrális tapintatosság (a kelet- és közép-európai társadalmi környezet figyelembe vétele) fontos szempont a külföldi előadók számára is, akik mindannyian nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek.

A tanítás formája megfelel a XXI. század kihívásainak. Az OKI által nyújtott megoldás ötvözi a bentlakásos iskolák előnyeit egy levelezős tanfolyam függetlenségével és az internetes felület kényelmével. A hétvégi ill. hetes tanfolyamok biztosítják a közösségi munka élményét, valamint a tanárok közvetlen visszajelzését. Az otthoni ill. internetes kiegészitő tanulás pedig lehetővé teszi a OKI programon való részvételt munka vagy tanulmány mellett is.

A tanrend moduláris és kredit rendszerben lett összeállítva. A helyszíni (dömösi) tanfolyamokon egy tantárggyal tömbszerűen, egy behatárolt időkereten belül lehet foglalkozni. Egy év tananyaga 20 kreditnek felel meg. Egy kredit 10 tanítási órából, valamint 20 felkészülési és utómunka órából áll. A teljes program elvégzéséhez 60 kredit, azaz 3 év szükséges. A helyszíni tanfolyamok látogatása mellett kötelező olvasmányok, felmérések, kidolgozások és vizsgák, valamint a gyakorlati feladatok elvégzése jelentik a hallgatók kötelezettségeit. Továbbá vállalják a megszabott tandíj ill. ellátási és egyéb költségek megfizetését (bővebben ill. részletek, úgy mint kedvezmények, lásd az Árak oldalon).

A tananyag közvetítése mellett fontos szempont a hallgatók személyiségének fejlődése, valamint a tanultak gyakorlati alkalmazása. Ezért minden felvételt nyert hallgató tanulmányát, gyakorlati alkalmazásait és személyes fejlődését egy külön mentor fogja figyelemmel kísérni és elősegíteni. A mentori program részét képezik a célirányos és megszabott tematikájú beszélgetések, a pratikum lehetőségének és felügyelésének, kiértékelésének biztosítása. Emellett minden hallgató tanulmányait egy személyes akadémiai mentor fogja segíteni.

Az OKI magára nézve mérvadónak vallja a Világ Evangéliumi Aliansz által elfogadott hitvallást.

Morzsák