image1 image2 image3

Mentori program

A Biblia Centrum Oktatási és Képzési Intézet (OKI) programjának fontos elemét képezi a mentori szolgálat. Ennek célja az integratív képzés megvalósítása. Hallgatóink számára a programban való részvétel nem csupán intellektuális kihívást kell, hogy jelentsen, hanem megkülönböztetett figyelmet szentelünk a személyes fejlődésnek és a gyakorlati képességek fejlesztésének és alkalmazásának.

A mentori program hitben és személyiségben érett személyek tapasztalatára épül. A mentor figyelemmel kíséri a mentorált személy fejlődését, tanácsaival, támogatásával és gyakorlati segítségnyújtással biztosítja a céltudatos előrehaladást az előzetesen egyeztetett területeken.

A Biblia Centrum OKI négy aspektust szem előtt tartva építi fel mentori programját. A személyes hitélet megerősödése nem rideg szabályok felállításával, hanem a lényegi tartalom kibontakoztatásával kell, hogy történjen. A hit megfelelő gyakorlása egy első lépés lehet a személyiség megszilárdulásában – ugyanakkor ez összefügg egyéb, benső folyamatok ill. múltbeli hatások megértésével és feldolgozásával. A személyiség fejlődése megerősíti az önismereti folyamatokat, a mentorált rájön saját képességeire, vagy épp arra, hogy megfelelő adottságok hiányában hol nem tanácsos erőltetni az alkalmazást. Végül pedig az alkalmazás nem csupán a képességek függvénye, hanem mindenek előtt a felügyelet alatt történő gyakorlaté, valamint az ehhez szükséges módon fejlesztendő tapintaté.

Morzsák