image1 image2 image3

Tanárok

Minden oktatási intézet annyit ér, amennyit a munkát végző csoport hozzá tud tenni a diákok fejlesztéséhez tudásban, példamutatásban, személyes és távlati irányadásban. Az OKI tanári kara, amely kiváló potenciállal rendelkező vendégelőadókkal egészül ki, mindent megtesz a kompetens és korszerű képzés érdekében.

Az alábbiakban megismerheti a tanári kar tagjait, valamint az eddigi vendégelőadókat. 

Tanárok: 

Dr. Harmatta János (Lelkigondozás, Pszichológia)

Madarász Péter (Dogmatika) 

Prof. Dr. Christoph Stenschke (Újszövetség, Újszüvetségi teológia)

Matthias Schmidt (Újszövetség, Lelkigondozás, Személyiségfejlesztés)

Roger Brind (Dogmatika, Vezetőképzés, Gyerekmunka) 

Kulcsár Tibor (Homiletika, Újszövetség) 

Mark Davies (Egzegézis, Missziológia)

Nagy Ernő (Újszövetség, Etika) 

 

Vendégelőadók: 

Harald Nikesch (Gyülekezetépítés) 

Waldemar Penner (Ószövetség) 

Reinhard Lorenz (Evangélizálás) 

Szebeni Olivér (Egyháztörténelem) 

Detlef Kapteina (Missziológia) 

Stephen McQuoid (Dogmatika)

Morzsák